среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Ogrodzenia plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji i planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balaski plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane plot plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий