среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie głazy ogrodzenia te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że niekiedy mało fachowym okiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, łatwej obróbce i względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najprościej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza lub od razu ociosuje, umieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy plotki z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz bazy zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor głazów na sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowa, przybierają one wówczas przeróżne tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak olbrzymich złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można także siekać na sześciany o proporcjonalnych zarysach, użytkowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nierównych kształtów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta z PCV stosuje się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z nazbieranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru a także naszych upodobań forma kamiennych tafli może być różny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki a także sztacheta plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek unosi się z głazów wielorakiego układu, zestawionych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o nierównych obrysach, wypada je adekwatnie łączyć tzn. tak, aby postać każdego kolejnego integrował się z poprzedzającym. Aby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają także mchem oraz glonami. Można to udaremniać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, żeby kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий